polski english

Get a Quote

kalkulacja .......

Would you like us to implement the management system or conduct training and internal audits in your company?
Fill out the form below and we will contact you within one day!

Contact Our Expert:
Tel. (+48 71) 79 90 201 / 202
Mobile :  601 178 795


DANE ZGŁASZAJĄCEGO


Imię i nazwisko osoby kontaktowej: (*)
Telefon osoby kontaktowej: (*)
E-mail: (*)
Miasto:
Kod:
Adres:
Nazwa Firmy :
NIP:
Strona www:

Informacje dodatkowe:
        

Z PONIŻSZEJ LISTY PRODUKTÓW, ZAZNACZ TEN, KTÓRY CIEBIE INTERESUJE


Wdrożenia Systemów Zarządzania
GMP+ Standard bezpieczeństwa pasz,
ISCC (REDcert) - System Certyfikacji łańcucha produkcji biomasy i biopaliw,
ISO 9001 – System Zarządzania Jakością,
ISO 14001 – System Zarządzania Środowiskowego,
ISO 18001 – System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną pracy,
ISO 22000 – System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności,
ISO 27001 – System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji


Szkolenia
GMP+ Standard bezpieczeństwa pasz
ISCC (REDcert) - System Certyfikacji łańcucha produkcji biomasy i biopaliw
Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością
Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością
Wymagania normy ISO 9001:2008
Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego
Pełnomocnik ds. System Zarządzania Środowiskowego
Wymagania normy ISO 14001:2004
Podstawowe wymagania prawne z zakresu prawa ochrony środowiska
Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności
Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności


Audity
GMP+ Standard bezpieczeństwa pasz,
ISCC (REDcert) - System Certyfikacji łańcucha produkcji biomasy i biopaliw,
Outsourcing auditów wewnętrznych - indywidualne audyty wewnętrzne u Klienta,
Audit Pełnomocnika - oceniający poziom przygotowania organizacji do audytu certyfikującego, nadzoru, re-certyfikującego,

Audit wewnętrzny na zgodność z wymaganiami norm :
ISO 9001:2008 – systemu zarządzania jakością,
ISO 14001:2004 – systemu zarządzania środowiskowego
ISO 18001:2004 – systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,
ISO 27001:2005 – systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji,
ISO 22000:2005 – systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności.
Audity wewnętrzne oceniające stopień spełnienia wymagań prawnych: prawa ochrony środowiska, prawa bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa żywnościowego, prawa ochrony danych osobowych.