polski english

Audyty systemów zarządzania ISO

Audyt systemu zarządzania ISO polega na przeprowadzeniu niezależnej i obiektywnej oceny przebiegu procesów w organizacji, poprzez zauważenie i analizę występujących w niej mocnych i słabych stron.

Wyniki audytu są wykorzystane jako narzędzie poprawy i doskonalenia funkcjonowania organizacji oraz stanowią ważne źródło informacji o jej sytuacji wewnętrznej. Audyt jest oceną zgodności z kryteriami oraz oceną odstępstw od przyjętych norm i regulacji, które w przyszłości mogą doprowadzić do niezgodności.

W ramach tej usługi oferujemy zlecenie naszym specjalistom:

 • outsourcingu audytów wewnętrznych procesów - indywidualne audyty wewnętrzne u Klienta (audyty poszczególnych procesów)
 • audyt Pełnomocnika – audyt oceniający poziom przygotowania organizacji do audytu certyfikującego, audytu nadzoru, audytu re-certyfikującego
 • audut wewnętrzny (audyt pierwszej strony – przeprowadzany na życzenie Klienta w Jego organizacji dla potwierdzenia kierownictwu, że system zarządzania działa skutecznie) na zgodność z wymaganiami norm:

   - ISO 9001:2008 – systemu zarządzania jakością
   - ISO 14001:2004 – systemu zarządzania środowiskowego
   - PN-N 18001:2004 – systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
   - ISO/IEC 27001:2005 – systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji
   - ISO 22000:2005 – systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności
   
 • audyty wewnętrzne oceniające stopień spełnienia wymagań prawnych: prawa ochrony środowiska, prawa bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa żywnościowego, prawa ochrony danych osobowych
 • audyt zewnętrzny (audyt drugiej strony – realizowany na życzenie Klienta u Jego przyszłych lub obecnych dostawców)

Wycenę realizacji audytów ustalamy indywidualnie z Klientem, uzależniając ją głównie od wielkości organizacji i zakresu systemu. W sprawach dotyczących audytów systemów zarządzania ISO zapraszamy do kontaktu: (+48 71) 71 51 795 lub biuro@qam-system.pl.