polski english

ISCC

ISCC (International Sustainability & Carbon Certyfication) to system umożliwiający odróżnienie produkowanych towarów z ideą zrównoważonego rozwoju z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii oraz umożliwiający Klientom uzyskanie informacji o wielkości emisji gazów cieplarnianych w poszczególnych fazach produkcji biomasy:

UPRAWA - ZBIÓR - SKŁADOWANIE - PRZETWARZANIE DOSTAWA DO OSTATECZNEGO ODBIORCY

System ISCC wymaga zastosowania odpowiednich standardów, procedur, zasad zrównoważonego rozwoju oraz Dyrektywy o promowaniu źródeł energii odnawialnej 2009/28/EC. 

System ISCC przeznaczony jest dla:

 • producentów upraw przeznaczonych w całości lub części na cele paliwowe
 • użytkowników terenów zielonych przeznaczonych do produkcji biomasy/biopaliw
 • producentów biomasy/biopaliw z ograniczonych materiałów odpadowych
 • obiektów skupu/magazynowania surowca przeznaczonego do produkcji biomasy/biopaliw
 • handlarzy zajmujących się handlem materiałami przeznaczonymi do produkcji biomasy/biopaliw,
 • producentów biomasy/biopaliw
 • dystrybutorów biomasy/biopaliw
 • producentów energii elektryczneji

Korzyści z wdrożenia i certyfikowania systemu ISCC:

 • zapewnienie towarów produkowanych w zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz Dyrektywy 2009/28/EC
 • redukcja emisji gazów cieplarnianych
 • zrównoważone gospodarowanie gruntami
 • ochrona praw człowieka i pracownika
 • ochrona naturalnej biosfery
 • ułatwienie handlu biomasą
 • bieżące nadzorowanie wielkości emisji gazów cieplarnianych w poszczególnych fazach produkcji

W sprawach dotyczących wdrożenia ISCC zapraszamy do kontaktu: (+48 71) 71 51 795 lub biuro@qam-system.pl.