polski english

ISO 14001:2004 System Zarządzania Środowiskowego

System Zarządzania Środowiskowego jest narzędziem pozwalającym na stałe ograniczanie oddziaływań na środowisko przy jednoczesnej optymalizacji wykorzystania zasobów organizacji.

System Zarządzania Środowiskowego (SZŚ) może być wdrożony w organizacjach bez względu na typ, wielkość i dostarczany wyrób.

Przykładowe korzyści z wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego i uzyskania certyfikatu:

  • spełnienie przez organizację wszelkich wymogów prawnych dotyczących ochrony środowiska oraz wymogów Klienta
  • efektywna gospodarka odpadami
  • redukcja kosztów poprzez optymalizację doboru surowców i materiałów
  • zmniejszenie ryzyka wystąpienia awarii środowiskowych poprzez zidentyfikowanie potencjalnych zagrożeń
  • proekologiczny wizerunek firmy wśród Klientów, partnerów biznesowych, społeczeństwa oraz władz lokalnych

W sprawach dotyczących wdrożenia ISO 14001 zapraszamy do kontaktu: (+48 71) 71 51 795 lub biuro@qam-system.pl.