polski english

ISO 22000:2005 System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności

Jest to prewencyjny system gwarantujący bezpieczeństwo zdrowotne żywności poprzez zapobieganie, minimalizowanie oraz eliminowanie zagrożeń chemicznych, fizycznych i biologicznych na wszystkich etapach łańcucha żywnościowego.

Norma ISO 22000:2005 skierowana jest do organizacji bezpośrednio uczestniczących w łańcuchu żywnościowym, jak także dla podmiotów wprowadzających ją do obrotu (transport, dystrybucja i magazynowanie żywności, produkcja opakowań oraz materiałów mających kontakt z żywnością, produkcja środków do mycia i dezynfekcji, świadczenie usług porządkowych itp.) 

Przykładowe korzyści z wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności i uzyskania certyfikatu:

  • zgodność z prawodawstwem żywnościowym UE poprzez spełnienie wymagań prawnych dotyczących przemysłu spożywczego
  • podwyższenie bezpieczeństwa żywności, ograniczenie ryzyka i kosztów związanych ze zwrotami oraz odpowiedzialnością prawną za tzw. złe wyroby
  • szanse poszerzenia rynku odbiorców poprzez wprowadzenia wyrobu do sprzedaży na rynku Unii Europejskiej
  • wzrost zaufania kontrahentów, partnerów handlowych, jednostek kontrolujących i wynikające z tego zmniejszenie liczby auditów Klienta
  • poprawa stosunków i zwiększenie zaufania u jednostek urzędowej kontroli żywności

W sprawach dotyczących wdrożenia ISO 22000 zapraszamy do kontaktu: (+48 71) 71 51 795 lub biuro@qam-system.pl.