polski english

ISO/IEC 27001:2005 System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Jest to system zarządzania kluczowymi informacjami firmy w celu zapewnienia ich bezpieczeństwa poprzez ochronę, gromadzenie oraz dystrybuowanie w warunkach kontrolowanych.

Informacje są w dzisiejszych realiach biznesowych najcenniejszym dobrem, które daje organizacji możliwość sprawnego zarządzania oraz utrzymania przewagi konkurencyjnej na rynku.System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) może być wdrożony w organizacjach bez względu na typ, wielkość i dostarczany wyrób.

Przykładowe korzyści z wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji i uzyskania certyfikatu:

  • spełnienie wymagań ustawowych (Ustawa o ochronie danych osobowych, Ustawa o ochronie informacji niejawnych, Ustawa o dostępie do informacji publicznej, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych)
  • uniknięcie kar związanych z naruszeniem informacji
  • obniżenie ryzyka uraty informacji poprzez ich zidentyfikowanie, sklasyfikowanie oraz określenie sposobów postępowania z nimi
  • zabezpieczenie informacji na wypadek katastrof i awarii
  • wykorzystanie zabezpieczeń systemowych oraz użytkowanie systemów informatycznych i sieci komputerowych w sposób uwzględniający bezpieczeństwo informacji

W sprawach dotyczących wdrożenia ISO/IEC 27001 zapraszamy do kontaktu: (+48 71) 71 51 795 lub biuro@qam-system.pl.