polski english

ISO 9001:2015 System Zarządzania Jakością

Jest to system zarządzania do kierowania organizacją i jej nadzorowania w odniesieniu do jakości. Głównym założeniem systemu zarządzania jakością jest potrzeba ciągłego rozwoju i doskonalenia, prowadzącego do wzrostu skuteczności i efektywności procesów zachodzących w firmie.

System Zarządzania Jakością (SZJ) może być wdrożony w organizacjach bez względu na typ, wielkość i dostarczany wyrób.

Przykładowe korzyści z wdrożenia systemu zarządzania jakością i uzyskania certyfikatu:

  • wzrost konkurencyjności i poprawa wizerunku firmy poprzez ukazanie jej stabilności oraz każdorazowe poważne podejście do wymagań Klientów oraz przepisów prawnych
  • obniżenie kosztów działalności poprzez zmniejszenie strat związanych z brakami i reklamacjami, optymalizację procesów oraz redukcję niezgodności mogących pogarszać wyniki finansowe
  • zwiększenie zaufania Klientów poprzez poprawę sprawności i jakości obsługi
  • możliwość przystąpienia do przetargów, w których certyfikat jest warunkiem niezbędnym dla złożenia oferty
  • poprawa jakości wyrobów i świadczonych usług

W sprawach dotyczących wdrożenia ISO 9001:2015 zapraszamy do kontaktu: (+48 71) 71 51 795 lub biuro@qam-system.pl.