polski english

PN-N 18001:2004 System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Jest to system zarządzania którego istotą jest zapewnienie, że organizacja funkcjonuje zgodnie w wymaganiami i regulacjami prawnymi obowiązującymi w zakresie warunków pracy.

System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (SZBHP) może być wdrożony w organizacjach bez względu na typ, wielkość i dostarczany wyrób.

Przykładowe korzyści z wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy i uzyskania certyfikatu:

  • poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy
  • zredukowanie liczby wypadków i urazów poprzez stworzenie systemu prewencyjnego, który koncentruje się na diagnozowaniu ewentualnych przyczyn wypadków i ich eliminowaniu oraz na wypracowaniu sposobów skutecznego reagowania na sytuacje już zaistniałe
  • wzrost zaufania Klientów, firm ubezpieczeniowych i instytucji kontrolnych
  • minimalizacja bezpośrednich i pośrednich kosztów związanych z wypadkami - uszkodzenia, przestoje, absencja chorobowa, koszty powypadkowe, nakłady na leczenie itp.
  • postrzeganie firmy jako organizacji odpowiedzialnej i profesjonalnej

W sprawach dotyczących wdrożenia ISO 18001 zapraszamy do kontaktu: (+48 71) 71 51 795 lub biuro@qam-system.pl.