polski english

Zintegrowany System Zarządzania

Jest to system, w którym spójnie funkcjonują i uzupełniają się co najmniej dwa podsystemy.
Integracja systemów jest najkorzystniejszym rozwiązaniem dla organizacji, która ma zamiar wdrożyć kilka różnych systemów zarządzania ISO.

Przykładowe korzyści z wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania :

  • objęcie systemem zarządzania więcej niż jednej dziedziny działalności przedsiębiorstwa
  • minimalizacja ilościowa i ujednolicenie dokumentacji (forma procedur, instrukcji i zapisów) oraz uniknięcie jej dublowania
  • wspólne audyty oraz podejmowanie działań korygujących i zapobiegawczych dla wszystkich systemów równocześnie
  • przeprowadzanie okresowych przeglądów przez najwyższe kierownictwo oraz wprowadzanie działań doskonalących w odniesieniu do wszystkich wymaganych systemów zarządzania
  • optymalizacja wydatków związanych z utrzymaniem systemu zintegrowanego
  • minimalizacja nakładów finansowych i zwielokrotnienie korzyści dzięki połączeniu pojedynczych systemów – niższe koszty audytów jednostek certyfikujących

W sprawach dotyczących wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania zapraszamy do kontaktu: (+48 71) 71 51 795 lub biuro@qam-system.pl.